KUNSKAPSBANK

VILKA FÖRDELAR FINNS MED JÄMSTÄLLDHET?

För att jämställdhet ska bli viktigt, måste vi förstå fördelarna med det. Här får du reda på några.

Läs mer

VAD ÄR KÖNSSTRUKTURER?

Vi pratar ofta om strukturer kopplat till kön. Men kunskapen om dem är alldeles för låg. Här kan du lära dig lite mer om just det ämnet.

Läs mer

VAD ÄR
KÖNSNORMER?

Vi tillskriver ofta människor egenskaper baserat på deras kön. Men varför är normer så svåra att bryta? Och vilka effekter har de?

Läs mer

LIKA BARN
LEKA BÄST?

Homosocialitet, ett ord som ofta kommer upp när vi pratar om jämställdhet och rekrytering. Men vad betyder det egentligen?

Läs mer

PÅVERKAR KÖNSNORMER VÅR SYN PÅ KOMPETENS?

Kompetensbaserad rekrytering, och ”kompetens går först” är något vi ofta hör. Men hur påverkar egentligen könsnormer?

Läs mer

MAKTHIERARIKIER OCH SOCIAL STATUS

Vissa grupper har mer att säga till om i samhället, och social status påverkar många delar av samhället. Lär dig mer om på vilket sätt.

Läs mer

För dig som vill lära dig mer

2021 var kvinnors inkomster 83 procent av männens, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. Att kvinnor har lägre inkomster än män har många olika förklaringar. Exempelvis präglas kvinnodominerade yrken oftare av lägre löner, män har generellt sett mer kapitalinkomster och kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid. De olika förklaringarna hänger ofta ihop med varandra.  En del…

Read More

Ofta hör man att den som tjänar mest tar ut minst föräldraledighet, men det stämmer inte. Snarare är det normer på arbetsplatsen som styr, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.  Uttaget av föräldraledighet är ojämställt, kvinnor tar ut fler föräldradagar än män. Varje år släpper TCO ett jämställdhetsindex som visar uttaget av dagar med föräldrapenning och…

Read More

En av anledningarna till att jag brinner för jämställdhet, och framför allt en jämställd vardag, är det sorgliga faktumet att 4 av 5 som sjukskrivs för utmattning är kvinnor. Under de år jag jobbade som kliniskt verksam psykolog träffade jag hundratals utmattade människor som nästan alla bar på en gemensam, och helt orimlig skam: Varför…

Read More