Fannys Förebilder

KUNSKAPSBANK

VILKA FÖRDELAR FINNS MED JÄMSTÄLLDHET?

För att jämställdhet ska bli viktigt, måste vi förstå fördelarna med det. Här får du reda på några.

Läs mer

VAD ÄR KÖNSSTRUKTURER?

Vi pratar ofta om strukturer kopplat till kön. Men kunskapen om dem är alldeles för låg. Här kan du lära dig lite mer om just det ämnet.

Läs mer

VAD ÄR
KÖNSNORMER?

Vi tillskriver ofta människor egenskaper baserat på deras kön. Men varför är normer så svåra att bryta? Och vilka effekter har de?

Läs mer

LIKA BARN
LEKA BÄST?

Homosocialitet, ett ord som ofta kommer upp när vi pratar om jämställdhet och rekrytering. Men vad betyder det egentligen?

Läs mer

PÅVERKAR KÖNSNORMER VÅR SYN PÅ KOMPETENS?

Kompetensbaserad rekrytering, och ”kompetens går först” är något vi ofta hör. Men hur påverkar egentligen könsnormer?

Läs mer

MAKTHIERARIKIER OCH SOCIAL STATUS

Vissa grupper har mer att säga till om i samhället, och social status påverkar många delar av samhället. Lär dig mer om på vilket sätt.

Läs mer

För dig som vill lära dig mer

Inför valet så var det många av mina följare som inte visste vad de skulle rösta på, och för mig, precis som för dem så kommer jämställdhet att vara en avgörande fråga för vad jag röstar på. Därför ville jag lära mig mer om hur de olika partiledarna ser på, och hur de tänker lösa,…

Read More

I en debattartikel den 19 januari skriver Marianne Hamilton och Annika Berglund om de i deras ögon absurda och orealistiska kraven på jämställdhet och mångfald. Artikeln är inte helt lätt att följa och begrepp som genusdoktrin och kvotering fladdrar rätt slarvigt förbi utan närmare förklaring, tillsammans med stora generaliseringar om auktoritära system och om öppna…

Read More