KUNSKAPSBANK

VILKA FÖRDELAR FINNS MED JÄMSTÄLLDHET?

För att jämställdhet ska bli viktigt, måste vi förstå fördelarna med det. Här får du reda på några.

Läs mer

VAD ÄR KÖNSSTRUKTURER?

Vi pratar ofta om strukturer kopplat till kön. Men kunskapen om dem är alldeles för låg. Här kan du lära dig lite mer om just det ämnet.

Läs mer

VAD ÄR
KÖNSNORMER?

Vi tillskriver ofta människor egenskaper baserat på deras kön. Men varför är normer så svåra att bryta? Och vilka effekter har de?

Läs mer

LIKA BARN
LEKA BÄST?

Homosocialitet, ett ord som ofta kommer upp när vi pratar om jämställdhet och rekrytering. Men vad betyder det egentligen?

Läs mer

PÅVERKAR KÖNSNORMER VÅR SYN PÅ KOMPETENS?

Kompetensbaserad rekrytering, och ”kompetens går först” är något vi ofta hör. Men hur påverkar egentligen könsnormer?

Läs mer

MAKTHIERARIKIER OCH SOCIAL STATUS

Vissa grupper har mer att säga till om i samhället, och social status påverkar många delar av samhället. Lär dig mer om på vilket sätt.

Läs mer

För dig som vill lära dig mer

Varför var det viktigt för Aderian att ställa sig bakom det här initiativet?  Att vara en del i att driva techbranschen mot att bli mer jämställd är av största vikt för oss, i första hand ur ett värderingsperspektiv – våra medarbetare är det viktigaste för oss och de ska veta hur prioriterad frågan är för…

Read More

TechSverige är såklart en stödjande partner inför ”Hur tar vi snacket” som äger rum den 20:e april. Inför den stora dagen passade jag på att ställa några frågor till deras förbundsdirektör Åsa Zetterberg, för att kunna inspirera er. Varför var det viktigt för TechSverige att ställa sig bakom det här initiativet? Techbranschen är en framtidsbransch, som…

Read More