Normer styr hur vi är föräldralediga

Ofta hör man att den som tjänar mest tar ut minst föräldraledighet, men det stämmer inte. Snarare är det normer på arbetsplatsen som styr, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström. 

Uttaget av föräldraledighet är ojämställt, kvinnor tar ut fler föräldradagar än män. Varje år släpper TCO ett jämställdhetsindex som visar uttaget av dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn. År 2022 tog mammor ut 68,7 procent av dagarna och pappor 31,3 procent. Pappors uttag ökar visserligen över tid, men i en långsam takt. 

Räknar man dessutom in den obetalda föräldraledigheten, det vill säga de dagar som föräldrarna inte tar ut någon föräldrapenning för, så är uttaget ännu mer ojämställt.  

Hur fritt är egentligen valet? 

En åsikt som ofta hörs i debatten om delad föräldraledighet är betydelsen av att föräldrar själva ska få välja. Det är inte en oviktig aspekt och flexibilitet är positivt. Men hur fritt är egentligen valet? TCO:s rapport ”Från jämställda par till ojämställda föräldrar” visar att normer på arbetsplatsen i mångt och mycket styr hur föräldrar delar på föräldraledigheten. 

Man kan säga att det val som många föräldrar har är att pappor kan vara föräldralediga ungefär lika länge som andra pappor på arbetsplatsen, och mammor kan vara föräldralediga ungefär lika länge som andra mammor. En pappa som väljer att vara föräldraledig längre än normen på sin arbetsplats kan bli straffad karriär- och lönemässigt. En mamma som bryter mot normerna på arbetsplatsen genom att välja en kortare föräldraledighet kan få kommentarer om att hon är en dålig mamma. 

Om föräldrarnas respektive inkomster styrde valet, skulle en kvinna som tjänar mer än sin partner vara den som tar ut den mindre andelen föräldrapenningdagar. Men så är det inte, visar statistiken.  

Arbeta med normer och reformer 

För att nå en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten behöver vi arbeta både med normer och politiska reformer. Arbetsgivare borde till exempel behandla alla anställda som ska vara föräldralediga på samma sätt. När det gäller politiska reformer behöver föräldraförsäkringen göras om så att den tydligt signalerar till både föräldrar, arbetsgivare och kollegor att ett jämställt föräldraskap är målet. Det kan uppnås genom en tredelning av föräldrapenningdagarna. 

Vi behöver en jämställd fördelning av föräldraledighet och ansvaret för barnen för att komma till rätta med inkomstskillnaderna som fortfarande finns mellan kvinnor och män i Sverige idag. Det och mycket mer diskuteras på ”Hur tar vi snacket” den 28 september. Kom och delta du också och bidra till att föra diskussionen och utvecklingen framåt!

Boka din biljett här

Leave a Reply

Your email address will not be published.