OM MIG

Jag, Fanny Widman har en bakgrund som säljare både inom media- och IT branschen och har alltid haft en talang för att bygga relationer med människor. 

Jag startade den här podden ur ren frustration när jag insåg att jag inte hade samma förutsättningar som mina manliga kollegor just på grund utav mitt kön. Från början var syftet med podden att jag ville lära mig hur man gör karriär som kvinna. Jag ville ha svaret på hur man navigerar som kvinna i affärslivet. Men i takt med att jag vågat ställa den frågan om och om igen så har mina ögon öppnats för ett problem är mycket större än vad jag trodde från början. Därmed har jämställdhet blivit min hjärtefråga. 

Jag tror på att om vi vågar lyssna på och ta in andras berättelser kan vi också utmana våra egna sätt att se på saker. För mig har resan med podden blivit ett bevis på det. Att våra perspektiv kan bli mycket bredare om vi inte är rädda för att ge andras perspektiv utrymme. 

OM PODDEN

Jag minns så tydligt när tankarna och anledningen till varför jag startade podden väcktes. När jag började inom IT-branschen så gick jag på kundmöten tillsammans med en manlig kollega, han skulle vara med som stöd för tekniska frågor, men jag drev hela processen från att boka möte till att skriva avtal.
Jag och min kollega satt en dag i ett möte med en potentiell, manlig, kund. Jag inleder mötet, eftersom min roll är att styra det affärsmässiga. Det går bra till en början men efter ett tag märker jag hur kunden riktar alla sina frågor till min kollega och tittar knappt på mig. När jag ställer en fråga svarar kunden till min manliga kollega och inte till mig vilket gör att jag börjar känna mig mindre och mindre viktig. Jag minns hur jag tog det personligt, som en förolämpning och fick känslan av att vara enbart ett kuttersmycke.

När vi kom ut från det mötet så frågade jag min kollega om han delade min upplevelse, vilket han gjorde. Han blev alltså bemött på ett annat sätt, detta trots att vi är lika kompetenta. Han tyckte det kändes märkligt och för honom var det en ny upplevelse att se hur jag som ung kvinna blev bemött i arbetslivet. Han hade bara hört om hur det var, men aldrig sett det hända på ett så påtagligt sätt.

Denna händelse är en av flera som skapat frustration, men också nyfikenhet hos mig. Hur ska jag hantera sådana situationer? Är andra med om liknande upplevelser, och hur gör de för att hantera dessa? Jag har därför startat Fannys Förebilder där jag samlar kvinnor som jag själv tycker är just förebilder, för att höra om deras erfarenheter och vägval i karriären. Jag vill få svar på hur de tacklat liknande utmaningar.  Men kanske framförllt: Hur vi tillsammans kan göra skillnad.

Jag sökte lösningar och bestämde mig för att intervjua Sveriges mest framgångsrika kvinnor. I podden Fannys Förebilder har jag suttit i intervjuer med fantastiska kvinnor, och på senaste åren även några män,  och förstått att jag inte är ensam. Det är inte mitt fel. 

Kvinnor blir alltså annorlunda behandlade i näringslivet fastän det är 2023 och det måste vi prata om. Det gör vi i Fannys Förebilder. Utifrån att vi skapar medvetenhet kan vi också förändra.