KUNSKAPSBANK

Vilka fördelar finns med jämställdhet?

Författare: Emma Runqvist, Kandidatexamen Sociologi

Listan kan såklart göras lång, men här kommer vi skriva om några av fördelarna med jämställdhet ur ett organisatoriskt perspektiv.

Jämställdhetsarbetet strävar efter att alla människor, oavsett kvinna eller man, ska kunna forma sina liv på sina egna premisser. Föreställningar om respektive kön ska inte definiera oss eller inskränka på våra mänskliga rättigheter
Trots det visade Statistiska centralbyrån (2020) på att antalet män på ledande positioner, som verkställande direktörer och styrelseordförande, inom svenska börsbolag år 2019 var mer än nio gånger antalet kvinnor. (Källa)  Vad kan det bero på? Handlar det om att kvinnor inte har ett lika stort intresse för ledande positioner som män, eller för att könsnormer och strukturer som råder i samhället begränsar deras utveckling? (jämställdhetsmyndigheten, 2019).

Oavsett vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till en  ojämn maktfördelning så är det viktigt att påminna sig om att en jämställd arbetskultur behövs inom både mansdominerade-, men också kvinnodominerade yrken. När det bildas homosocialitet finns det endast så många perspektiv att nyttja och komplettera bristande kompetenser med, vilket kan begränsa företagsutvecklingen.

Ur ett organisatoriskt perspektiv visar flera studier på att en jämn könsfördelning har större möjligheter att utveckla sociala relationer, effektivare kommunikation och ett öppnare arbetsliv. Stiftelsen Womengineer lyfter bland annat lönsamheten i en jämställd verksamhet (Källa) och beskriver att många forskare under den senaste tiden har tryckt på att jämställdhet är affärskritiskt. Desto större mångfald i arbetsgrupperna som breddar erfarenheter och kompetenser, desto mer ökar innovation, tillväxt och ekonomisk omsättning. (Källa) 

Vill du skapa bättre förutsättningar för din organisation? Kika in här!

Vad händer när vi delar på makten? 

I början av hösten (2021) genomförde vi enskilda intervjuer tillsammans med kvinnor och män som är aktiva i det svenska näringslivet. Under intervjuerna fick respondenterna bland annat svara på vilka positiva effekter de upplever i verksamheten när könen samverkar med varandra. Flera av de medverkande angav då som svar att det blir en helt annan dynamik, både i samtalen men också i arbetskulturen överlag. Genom att flera perspektiv och synsätt spelar in vid besluten gynnar utvecklingen både kvinnor och män. Dessutom triggades ofta ett ökat jämställdhetstänk igång hos båda könen, vilket de flesta tog med sig även utanför arbetsplatsen.

Från respondenterna framkom även att i de organisationer där ett kön dominerande påvisades svårigheter i att behålla de anställda av motsatta könet, då många inte kände sig bekväma med att vara minoritet och arbetskulturen inte var tillräckligt välkomnande.  

Om vi istället delar på makten och bjuder in båda könen till besluten så kan vi inte bara lära från varandra, utan också gynnas av ekonomiska fördelar. Anställda som arbetar i en trygg arbetsmiljö vågar prova nya strategier, ta för sig och skapa goda relationer mellan varandra – vilket främjar samarbete och prestationer. Att balansera makten inom organisationer är dessutom ett steg i rätt riktning för att minska diskriminering i samhället och förutfattade meningar om könen. Om kvinnors möjligheter att nå ledande positioner öppnas upp, fungerar det som en anledning för dem att att gå in i rollen och stanna kvar på arbetsmarknaden. (Källa)

Och låt oss inte glömma att en jämställd organisation också skapar förutsättningar för individer att vara sig själva. När det finns en blandning av vad som är normativt blir det också mindre svårt att sticka ut.

Vill du ha hjälp att skapa en jämställd organisation? Kika in här!

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!

Vilka fördelar finns med jämställdhet?

Författare: Emma Runqvist, Kandidatexamen Sociologi

Listan kan såklart göras lång, men här kommer vi skriva om några av fördelarna med jämställdhet ur ett organisatoriskt perspektiv.

Jämställdhetsarbetet strävar efter att alla människor, oavsett kvinna eller man, ska kunna forma sina liv på sina egna premisser. Föreställningar om respektive kön ska inte definiera oss eller inskränka på våra mänskliga rättigheter
Trots det visade Statistiska centralbyrån (2020) på att antalet män på ledande positioner, som verkställande direktörer och styrelseordförande, inom svenska börsbolag år 2019 var mer än nio gånger antalet kvinnor. (Källa)  Vad kan det bero på? Handlar det om att kvinnor inte har ett lika stort intresse för ledande positioner som män, eller för att könsnormer och strukturer som råder i samhället begränsar deras utveckling? (jämställdhetsmyndigheten, 2019).

Oavsett vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till en ojämn maktfördelning så är det viktigt att påminna sig om att en jämställd arbetskultur behövs inom både mansdominerade-, men också kvinnodominerade yrken. När det bildas homosocialitet finns det endast så många perspektiv att nyttja och komplettera bristande kompetenser med, vilket kan begränsa företagsutvecklingen.

Ur ett organisatoriskt perspektiv visar flera studier på att en jämn könsfördelning har större möjligheter att utveckla sociala relationer, effektivare kommunikation och ett öppnare arbetsliv. Stiftelsen Womengineer lyfter bland annat lönsamheten i en jämställd verksamhet (Källa) och beskriver att många forskare under den senaste tiden har tryckt på att jämställdhet är affärskritiskt. Desto större mångfald i arbetsgrupperna som breddar erfarenheter och kompetenser, desto mer ökar innovation, tillväxt och ekonomisk omsättning. (Källa)

Vad händer när vi delar på makten? 

I början av hösten (2021) genomförde vi enskilda intervjuer tillsammans med kvinnor och män som är aktiva i det svenska näringslivet. Under intervjuerna fick respondenterna bland annat svara på vilka positiva effekter de upplever i verksamheten när könen samverkar med varandra. Flera av de medverkande angav då som svar att det blir en helt annan dynamik, både i samtalen men också i arbetskulturen överlag. Genom att flera perspektiv och synsätt spelar in vid besluten gynnar utvecklingen både kvinnor och män. Dessutom triggades ofta ett ökat jämställdhetstänk igång hos båda könen, vilket de flesta tog med sig även utanför arbetsplatsen.

Från respondenterna framkom även att i de organisationer där ett kön dominerande påvisades svårigheter i att behålla de anställda av motsatta könet, då många inte kände sig bekväma med att vara minoritet och arbetskulturen inte var tillräckligt välkomnande.  

Om vi istället delar på makten och bjuder in båda könen till besluten så kan vi inte bara lära från varandra, utan också gynnas av ekonomiska fördelar. Anställda som arbetar i en trygg arbetsmiljö vågar prova nya strategier, ta för sig och skapa goda relationer mellan varandra – vilket främjar samarbete och prestationer. Att balansera makten inom organisationer är dessutom ett steg i rätt riktning för att minska diskriminering i samhället och förutfattade meningar om könen. Om kvinnors möjligheter att nå ledande positioner öppnas upp, fungerar det som en anledning för dem att att gå in i rollen och stanna kvar på arbetsmarknaden. (Källa)

Och låt oss inte glömma att en jämställd organisation också skapar förutsättningar för individer att vara sig själva. När det finns en blandning av vad som är normativt blir det också mindre svårt att sticka ut.

Vill du ha hjälp att skapa en jämställd organisation? Kika in här!

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!