Workshops

En förutsättning för att ta till vara människors kompetens och idéer är att de blir lyssnade på. Detta är också viktigt för att skapa engagemang och delaktighet. Vi har alla ett ansvar att vara delaktiga, men också att se till att andra får och kan komma till tals. Vi ska lyssna aktivt på varandra, och säkerställa att vi har ett “tryggt” klimat, där vi kollegor vågar dela med oss av våra tankar och perspektiv.

​​
Spelar det till exempel för roll vad vi säger? Har ord verkligen betydelse? Språk och ord har en effekt på oss och kan forma uppfattningar och förväntningar som vi har om varandra samt upprätthålla normer som finns i samhället. Ord ger uttryck för underliggande värderingar som kan leda till risker som exkludering och påminnelser om vilka som anses höra till och inte.

​Tillsammans skapar vi workshops som passar era behov för att skapa reflektion och möjligheter till utveckling i er organisation.

Interaktiva stunder för förändring

Genom workshops kommer du att:

Ha värdefulla samtal som skapar reflektion

Öka medvetenheten om med vilka glasögon vi betraktar världen

Förstå vilken skillnad vi som individer kan göra i det lilla

Skapa en mer inkluderande kultur

Är du intresserad av att anlita mig för en workshop? Tveka inte med att höra av dig!

Kontakta mig!