YouCall, ett företag som vågar

YouCall är ett dotterbolag till SOS Alarm. De hanterar bland annat Sveriges informationsnummer 113 13 som är viktig del i samhället. Som ett av Sveriges ledande Contact Center arbetar de på uppdrag av bland annat myndigheter, små och stora företag samt gåvoorganisationer. De erbjuder främst telefonbaserade tjänster till kunder i hela Sverige.

Uppdragen kan vara allt ifrån svarstjänster till avancerade IT-supportuppdrag med tillgänglighet dygnet runt.

Under våren 2021 valde man att genomföra jämställdhetsprojektet ”Det är nog nu” för att öka medvetenheten om de utmaningar kvinnor möter längs sina karriärer men också för att kartlägga hur man upplever kulturen hos dem ur ett jämställdhetsperspektiv. Så kunde man identifiera vilka förbättringsmöjligheter som fanns att hitta i ledarskapet och kulturen.

Vad vi gjorde

Efter genomförd utbildning framkom följande möjliga åtgärder:

 • Medarbetare och ledare deltog i en föreläsning med Fanny Widman

 • Medarbetarundersökning för att ta reda på hur män och kvinnor upplever kulturen utifrån ett jämställdhetsperspektiv

 • Ledare läste boken ”Det är nog nu” och fick i en digital plattform reflektera utifrån de olika kapitlen. Både för att öka medvetenheten bland ledarna och för att hitta utmaningar kopplat till ledarskapet
 • Resultatet av svaren analyserades av Fanny Widman och Camilla Wagner från jämställdhetsbyrån Klara K

Resultatet

 • På flera av de undersökta områdena såg vi att män och kvinnors upplevelse av kulturen är rätt lika. Det är ovanligt.
 • YouCalls värdegrund verkar fungera väl. Ord som hjälpsam, positiv, transparent och professionell förekommer, liksom sunt förnuft och engagemang.
 • Vad som kan förbättras är jargong och machokultur.
 • Männen på YouCall vill bli bättre på att känna igen dåligt beteende för att kunna bidra till förändring.
 • Vad man skulle behöva mer kunskap kring är våra fördomar och olika förväntningar på män och kvinnor, samt hur man kan utveckla strategier för att stävja sexistisk jargong och machokultur.
 • Både män och kvinnor anser att snabba beslut premieras, vilket kan innebära att förankringsprocessen blir sämre och att en del röster inte kommer till tals.
 • Kvinnor anser i lägre utsträckning än män att det finns tydliga lönekriterier, karriärplaner och kompetenskrav för att nå sina mål.
 • Kvinnor har uppfattningen att de behöver prestera mer än männen för att få samma uppskattning och både män och kvinnor anser att kvinnor gör fler sysslor utanför deras arbetsbeskrivning som att ta mötesanteckningar eller att erbjuda service.

”Det här har förenat oss”

”Det här har förenat oss”

”Det här blev en verklig ögonöppnare för mig”

 –Victoria Sandström, Marknad- och kundrelationsansvarig på YouCall

Läs mer om vad Victoria tyckte om ”Det är nog nu” här

”Det blev tydligt att vi inte är fria från vissa beteenden
trots att vi tyckt det”

”Det blev tydligt att vi inte är fria från vissa beteenden
trots att vi tyckt det”

”Vi har fått en samsyn kring jämställdhet”

-Mona Engström, Projektledare på YouCall

Läs mer om vad Mona tyckte om ”Det är nog nu” här