”För mig blev det tydligt att vi inte är fria från vissa beteenden trots att vi tyckt det”

Under våren 2021 valde man på YouCall att genomföra ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Fannys Förebilder för att öka medvetenheten om vilka hinder kvinnor möter längs sina karriärer, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns i deras eget ledarskap och kultur. Här kan du läsa vad Dan, platschef på YouCall, tyckte om att göra detta. Och vill du läsa mer om resultatet och fler intervjuer kan du göra det här. 

Hur fick projektet dig att känna? 
För min del var det väldigt intressant och lärorikt att vara en del av det här projektet. Hos mig skapade det känslor både av motivation och eftertänksamhet, vilket ju faktiskt är två enormt viktiga saker när det kommer till att driva jämställdhetsarbete.

Vilka insikter fick du?
Att bara för att en del tycker vissa saker är lämpliga så är det inte så för alla , att vi inte är fria  från vissa beteenden på vår arbetsplats fast vi kanske tyckt det. Det har fått mig att tänka ett extra varv på vad jag faktiskt säger och gör.

Vilken påverkan har det haft på er som grupp att göra detta? 
Vi har blivit mer lyhörda och observanta på vissa beteenden och jargonger. Det påpekas när det sägs något som är lite opassande som inte gjordes i samma utsträckning tidigare. För mig sänder det inte bara budskapet om att det här stärkt tryggheten hos oss utan det underlättar även mitt ledarskap och skapar bättre förutsättningar för oss att prestera som grupp.

Vad var mest utmanande med projektet för din del?
Att försöka sätta sig in i olika situationer och fundera på hur och vad vi kanske gjort/sagt tidigare som påverkat individer. Att se på sig själv med andra ögon och att sätta sig in i andras situation är inte alltid lätt men däremot enormt lärorikt.

Läs mer om hela YouCalls case här

Under våren 2021 valde man på YouCall att genomföra ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Fannys Förebilder för att öka medvetenheten om vilka hinder kvinnor möter längs sina karriärer, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns i deras eget ledarskap och kultur. Här kan du läsa vad Dan, platschef på YouCall, tyckte om att göra detta. Och vill du läsa mer om resultatet och fler intervjuer kan du göra det här. 

Hur fick projektet dig att känna? 
För min del var det väldigt intressant och lärorikt att vara en del av det här projektet. Hos mig skapade det känslor både av motivation och eftertänksamhet, vilket ju faktiskt är två enormt viktiga saker när det kommer till att driva jämställdhetsarbete.

Vilka insikter fick du?
Att bara för att en del tycker vissa saker är lämpliga så är det inte så för alla , att vi inte är fria  från vissa beteenden på vår arbetsplats fast vi kanske tyckt det. Det har fått mig att tänka ett extra varv på vad jag faktiskt säger och gör.

Vilken påverkan har det haft på er som grupp att göra detta? 
Vi har blivit mer lyhörda och observanta på vissa beteenden och jargonger. Det påpekas när det sägs något som är lite opassande som inte gjordes i samma utsträckning tidigare. För mig sänder det inte bara budskapet om att det här stärkt tryggheten hos oss utan det underlättar även mitt ledarskap och skapar bättre förutsättningar för oss att prestera som grupp.

Vad var mest utmanande med projektet för din del?
Att försöka sätta sig in i olika situationer och fundera på hur och vad vi kanske gjort/sagt tidigare som påverkat individer. Att se på sig själv med andra ögon och att sätta sig in i andras situation är inte alltid lätt men däremot enormt lärorikt.

Läs mer om hela YouCalls case här

Vill du göra samma resa som YouCall?