”Det här har förenat oss”

Under våren 2021 valde man på YouCall att genomföra ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Fannys Förebilder för att öka medvetenheten om vilka hinder kvinnor möter längs sina karriärer, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns i deras eget ledarskap och kultur. Här kan du läsa vad Anneli, VD på YouCall, tyckte om att göra detta. Och vill du läsa mer om resultatet och fler intervjuer kan du göra det här. 

Varför valde ni att göra det här projektet?
Det var en självklarhet för oss att starta upp vårt arbete inom jämställdhet. Jag ville ta tempen på vår verksamhet och se hur pass engagerade vi var i dessa frågor och se hur vi kunde göra en förflyttning. Jag misstänkte också att frågan skulle engagera och att den skulle förena oss som team ytterligare. Och så rätt jag hade.  

Hur var det för dig att delta i det här projektet?
Jag har varit stolt hela vägen att vi är ett modigt bolag som vågar. Det har varit många tankar men också väldigt skönt att kliva fram som ett bolag som gör något vettigt, inte bara snackar om det.

Vilka insikter fick du?
Att det här är en affärskritisk mycket viktig parameter att ta hänsyn till som företagsledare. Och att människor genom kunskap kan ändra sina beteenden och bättre se strukturer.

Har du agerat annorlunda på något sätt efter detta? 
Verkligen. Det är flera gånger vi stannat upp och reflekterat hur vi kan möjliggöra så att våra medarbetare inte begränsas av könsstereotypa normer, tankesätt eller traditioner. Jag kommer aldrig mer att vara tyst. Även om det är obekvämt.

Vilken påverkan har det haft på er som grupp att göra detta? 
Vi har hittat gemensamma nämnare och kommit varandra ännu närmare. En perfekt teambuildning-övning. Jargongen är inte längre ett problem, utan nu tänker vi oss för hur vissa uttalanden kan landa hos andra.

Läs mer om hela YouCalls case här

Under våren 2021 valde man på YouCall att genomföra ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Fannys Förebilder för att öka medvetenheten om vilka hinder kvinnor möter längs sina karriärer, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns i deras eget ledarskap och kultur. Här kan du läsa vad Anneli, VD på YouCall, tyckte om att göra detta. Och vill du läsa mer om resultatet och fler intervjuer kan du göra det här. 

Varför valde ni att göra det här projektet?
Det var en självklarhet för oss att starta upp vårt arbete inom jämställdhet. Jag ville ta tempen på vår verksamhet och se hur pass engagerade vi var i dessa frågor och se hur vi kunde göra en förflyttning. Jag misstänkte också att frågan skulle engagera och att den skulle förena oss som team ytterligare. Och så rätt jag hade.  

Hur var det för dig att delta i det här projektet?
Jag har varit stolt hela vägen att vi är ett modigt bolag som vågar. Det har varit många tankar men också väldigt skönt att kliva fram som ett bolag som gör något vettigt, inte bara snackar om det.

Vilka insikter fick du?
Att det här är en affärskritisk mycket viktig parameter att ta hänsyn till som företagsledare. Och att människor genom kunskap kan ändra sina beteenden och bättre se strukturer.

Har du agerat annorlunda på något sätt efter detta? 
Verkligen. Det är flera gånger vi stannat upp och reflekterat hur vi kan möjliggöra så att våra medarbetare inte begränsas av könsstereotypa normer, tankesätt eller traditioner. Jag kommer aldrig mer att vara tyst. Även om det är obekvämt.

Vilken påverkan har det haft på er som grupp att göra detta? 
Vi har hittat gemensamma nämnare och kommit varandra ännu närmare. En perfekt teambuildning-övning. Jargongen är inte längre ett problem, utan nu tänker vi oss för hur vissa uttalanden kan landa hos andra.

Läs mer om hela YouCalls case här

Vill du göra samma resa som YouCall?