”Vi har fått en samsyn kring jämställdhet”

Under våren 2021 valde man på YouCall att genomföra ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Fannys Förebilder för att öka medvetenheten om vilka hinder kvinnor möter längs sina karriärer, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns i deras eget ledarskap och kultur. Här kan du läsa vad Mona, projektledare på YouCall, tyckte om att göra detta. Och vill du läsa mer om resultatet och fler intervjuer kan du göra det här. 

Hur var det för dig att delta i det här projektet?
Det var så intressant, Jämställdhet har alltid varit en viktig fråga för mig och Fanny kom med bra inspel och fick igång viktiga samtal hos oss. Jag känner mig så  glad och stolt att det var något som var självklart för oss på YouCall att delta i.

Har du agerat annorlunda på något sätt efter detta?
Det har varit utmanande men också utvecklande att reflektera över mitt eget, men också generella ageranden i vår organisation. Men efter att ha gjort det känner jag att jag är mer medveten om hur jag uttrycker mig och även att jag kan se på situationer ur ett annat perspektiv och agera utifrån det.

Vilken påverkan har det haft på er som grupp att göra detta? 
Genom att lyfta de här frågorna på detta sätt har vi fått en samsyn och en ny medvetenhet kring jämställdhet. Det har också skapat samtal kring vad som inte var ok i vårt sätt att agera som vi inte har tänkt på eller pratat om tidigare. Det gör det också lättare att sätta ramen för vilken jargong vi vill ha oss oss och vad vi tycker stämmer överens med den.

Läs mer om hela YouCalls case här

Under våren 2021 valde man på YouCall att genomföra ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Fannys Förebilder för att öka medvetenheten om vilka hinder kvinnor möter längs sina karriärer, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns i deras eget ledarskap och kultur. Här kan du läsa vad Mona, projektledare på YouCall, tyckte om att göra detta. Och vill du läsa mer om resultatet och fler intervjuer kan du göra det här. 

Hur var det för dig att delta i det här projektet?
Det var så intressant, Jämställdhet har alltid varit en viktig fråga för mig och Fanny kom med bra inspel och fick igång viktiga samtal hos oss. Jag känner mig så  glad och stolt att det var något som var självklart för oss på YouCall att delta i.

Har du agerat annorlunda på något sätt efter detta?
Det har varit utmanande men också utvecklande att reflektera över mitt eget, men också generella ageranden i vår organisation. Men efter att ha gjort det känner jag att jag är mer medveten om hur jag uttrycker mig och även att jag kan se på situationer ur ett annat perspektiv och agera utifrån det.

Vilken påverkan har det haft på er som grupp att göra detta? 
Genom att lyfta de här frågorna på detta sätt har vi fått en samsyn och en ny medvetenhet kring jämställdhet. Det har också skapat samtal kring vad som inte var ok i vårt sätt att agera som vi inte har tänkt på eller pratat om tidigare. Det gör det också lättare att sätta ramen för vilken jargong vi vill ha oss oss och vad vi tycker stämmer överens med den.

Läs mer om hela YouCalls case här

Vill du göra samma resa som YouCall?