Vilka är fördelarna med att dela lika på makten i samhället?

Detta är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist.

Utöver att jämställdhet är en rättighetsfråga så är det också en fråga om makt och möjligheten att bestämma över andra människor. Möjligheten att bestämma vem som ska få uttrycka sig när, var och hur, vem som ska få arbeta med vad och vem som ska få ha det största inflytandet på samhället. Så när vi utan att egentligen reflektera tillskriver männen den främsta makten, tillskriver vi dem också möjligheten att bestämma över sociala och ekonomiska aspekter. Aspekter som hindrar oss kvinnor från att vara en del av att forma villkoren för detta beslutsfattande. 

Jag brukar istället reflektera över fördelarna med en jämn fördelning av makten mellan könen och visualisera ett samhälle där kvinnor har lika mycket inflytande som män. Där det inte skulle anses tabu att uttrycka sina känslor som man eller där kvinnor som inte identifierar sig med stereotypen “hemmafru” också välkomnas på arbetsmarknaden. Har du tänkt på det? För trots att min livserfarenhet är begränsad är detta välbekanta normer som genomsyrar samhället redan från tidig ålder och skapar en mer komplex problematik än vad många faktiskt förstår. Inte bara kategoriserar den ojämlika maktfördelningen oss människor i fack, beroende på om vi har snopp eller snippa, den tillskriver också ett av könen ett mindre värde – nämligen oss kvinnor.

Så vi kvinnor ifrågasätter oss själva och funderar över vad vi kan göra för att förändra dessa livsvillkor. Hur skulle vi kvinnor öka vår representation i samhället? Men svaret finns någonstans i att frågor kring jämställdhet inte enbart är till för kvinnor att handskas med. Det kräver engagemang, medvetenhet och aktivt arbete från båda könen – inte minst från de männen med makt och inflytande. Ändock lämnas kampen till några få kvinnliga eldsjälar vars röster är lång ifrån lika starkt som männens. Någonstans på vägen har det glömts bort att trots att kvinnor är det könet i främst behov av förändring, påverkar jämställdheten också männen.

Men hur gynnas männen av att dela med sig av makten? De som historiskt sett alltid haft störst inflytande, majoriteten av de högsta positionerna och ett större utrymme att överskrida könsnormativa föreställningar. 

I ett jämställt samhälle skulle det finnas mer utrymme för männen att uttrycka sig själva och ha nära till sina känslor, både inom arbetet och i privatlivet. I ett jämställt samhälle skulle kraven på att vara macho minska eftersom att den manliga normen suddats ut. I ett jämställt samhälle skulle det inte förväntas att vara man för att bjudas in till makten. Den ökade friheten att kunna uttrycka sig själv skulle för många män resultera i mer flexibla val och bättre psykisk hälsa. Dels genom att det främjar mera tid för männen med sin familj, dels genom att det slutar antas tillhöra “kvinnans roll och jobb”. 

Om vi istället delade lika på makten, då skulle inte kvinnor och män ställas inför lika mycket press och förväntningar att passa in i stereotypen. Dessutom skulle lika lön och bättre levnadsförhållanden innebära att föräldrar har fördelaktigare förutsättningar att ta hand om sina barn som de väljer att skaffa. Och ja, som ni förstår bildas en avgörande kedjereaktion för hur samhället skulle kunna komma att se ut i framtiden.

”Dagens jämställdhetsarbete bildar en avgörande kedjereaktion för hur samhället kommer att se ut för våra barn och framtida ledare”.

Vill du lära dig mera om fördelarna med att dela på makten i samhället? Ladda isåfall ned den tillhörande PDF:en för att ta del av fyra informativa och positiva aspekter som du kanske inte tidigare har reflekterat över.

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.

Detta är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist.

Utöver att jämställdhet är en rättighetsfråga så är det också en fråga om makt och möjligheten att bestämma över andra människor. Möjligheten att bestämma vem som ska få uttrycka sig när, var och hur, vem som ska få arbeta med vad och vem som ska få ha det största inflytandet på samhället. Så när vi utan att egentligen reflektera tillskriver männen den främsta makten, tillskriver vi dem också möjligheten att bestämma över sociala och ekonomiska aspekter. Aspekter som hindrar oss kvinnor från att vara en del av att forma villkoren för detta beslutsfattande.

Jag brukar istället reflektera över fördelarna med en jämn fördelning av makten mellan könen och visualisera ett samhälle där kvinnor har lika mycket inflytande som män. Där det inte skulle anses tabu att uttrycka sina känslor som man eller där kvinnor som inte identifierar sig med stereotypen “hemmafru” också välkomnas på arbetsmarknaden. Har du tänkt på det? För trots att min livserfarenhet är begränsad är detta välbekanta normer som genomsyrar samhället redan från tidig ålder och skapar en mer komplex problematik än vad många faktiskt förstår. Inte bara kategoriserar den ojämlika maktfördelningen oss människor i fack, beroende på om vi har snopp eller snippa, den tillskriver också ett av könen ett mindre värde – nämligen oss kvinnor.

Så vi kvinnor ifrågasätter oss själva och funderar över vad vi kan göra för att förändra dessa livsvillkor. Hur skulle vi kvinnor öka vår representation i samhället? Men svaret finns någonstans i att frågor kring jämställdhet inte enbart är till för kvinnor att handskas med. Det kräver engagemang, medvetenhet och aktivt arbete från båda könen – inte minst från de männen med makt och inflytande. Ändock lämnas kampen till några få kvinnliga eldsjälar vars röster är lång ifrån lika starkt som männens. Någonstans på vägen har det glömts bort att trots att kvinnor är det könet i främst behov av förändring, påverkar jämställdheten också männen. 

Men hur gynnas männen av att dela med sig av makten? De som historiskt sett alltid haft störst inflytande, majoriteten av de högsta positionerna och ett större utrymme att överskrida könsnormativa föreställningar. 

I ett jämställt samhälle skulle det finnas mer utrymme för männen att uttrycka sig själva och ha nära till sina känslor, både inom arbetet och i privatlivet. I ett jämställt samhälle skulle kraven på att vara macho minska eftersom att den manliga normen suddats ut. I ett jämställt samhälle skulle det inte förväntas att vara man för att bjudas in till makten. Den ökade friheten att kunna uttrycka sig själv skulle för många män resultera i mer flexibla val och bättre psykisk hälsa. Dels genom att det främjar mera tid för männen med sin familj, dels genom att det slutar antas tillhöra “kvinnans roll och jobb”. 

Om vi istället delade lika på makten, då skulle inte kvinnor och män ställas inför lika mycket press och förväntningar att passa in i stereotypen. Dessutom skulle lika lön och bättre levnadsförhållanden innebära att föräldrar har fördelaktigare förutsättningar att ta hand om sina barn som de väljer att skaffa. Och ja, som ni förstår bildas en avgörande kedjereaktion för hur samhället skulle kunna komma att se ut i framtiden.

”Dagens jämställdhetsarbete bildar en avgörande kedjereaktion för hur samhället kommer att se ut för våra barn och framtida ledare”.

Vill du lära dig mera om fördelarna med att dela på makten i samhället? Ladda isåfall ned den tillhörande PDF:en för att ta del av fyra informativa och positiva aspekter som du kanske inte tidigare har reflekterat över.

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.