INTEGRITETSPOLICY

1. Fannys Förebilder AB VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET
Fannys Förebilder AB, org. nr. 559306-9676, Essinge Brogata 4, 112 61 Stockholm (”Fannys Förebilder” eller ”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

I denna integritetspolicy redogör vi närmare för hur Fannys Förebilder behandlar personuppgifter om dig.

Vid frågor om Fannys Förebilder integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till info@fannysforebilder.se.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Fannys Förebilder är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR Fannys Förebilder?
Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter och IP-adress.

Besökare av Fannys Förebilder hemsida

I samband med att du besöker Fannys Förebilders hemsida samlar vi in följande information om dig som Fannys Förebilder behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

  • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unikt enhets-ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande (enhetsinformation).

Prenumeranter av Fannys Förebilder pressmeddelanden/nyhetsbrev

I samband med att du anmäler dig som prenumerant på våra pressmeddelanden/nyhetsbrev samlar Fannys förebilder in följande information om dig som vi behöver för att kunna skicka våra pressmeddelanden/ nyhetsbrev till dig.

  • E-postadress.

4. COOKIES

Fannys Förebilder använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen fannysforebilder.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. 

5. ÄNDRINGAR

Fannys Förebilder har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Fannys Förebilder att publicera den justerade integritetspolicyn på www.fannysforebilder.se. Policyn uppdaterades senast i mars 2021. Vänligen notera att den version som finns tillgänglig på Bolagets webbsida www.fannysforebilder.se ska anses vara den senaste versionen.

6. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta Fannys Förebilder om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Fannys Förebilder AB kontaktinformation:
Org. nr.: 559306-9676
Postadress: Essinge Brogata 4, 112 61 Stockholm

E-post: info@fannysforebilder.se