Hur kan vi uppmuntra den yngre generationens tjejer?

Detta är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist.

Vi hör ofta argumentet inom vissa branscher att det inte finns några kvinnor, att det är det största problemet för att skapa en jämställd organisation. Och visst är det en utmaning i många fall men det finns många saker vi inte heller får glömma.

Bland annat att tjejer är den mest utsatta gruppen i näringslivet där de tenderar att inte tas på allvar, vilket bildar en ond cirkel som försvårar deras utveckling och möjligheter att inta ledande roller. Det här gör ju mig som ung tjej, snart nyexaminerad, väldigt orolig och frustrerad. I en undersökning av Sifo har det visats att bland 100 kvinnor i Sverige, i åldrarna 16-30, arbetar endast sju procent inom IT idag. Samtidigt uppger nästan 40 procent av deltagarna att de är lockade av att arbeta inom IT och drygt hälften vill lära sig mer. Många av deltagarna i undersökningen av Sifo uppgav att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö, varav hela 80 procent uppger att de saknar en kvinnlig förebild inom IT. (Källa) Så hur kan vi istället lyfta dessa personer och stötta deras intresse?

I poddavsnittet med Sara Damber pratas det om denna fråga och även om hur fördomar, förutfattade meningar och att hela tiden ifrågasättas sätter käppar i hjulet för unga kvinnor och tjejer.

“Det må ha varit en annan tid, och utveckling må ha gått framåt. Men än idag förväntar sig många kvinnor överlag att de inte kommer få samma gehör och bli mottagna på samma sätt som män blir. Att hela tiden behöva lyfta sin röst ännu lite högre”. 

– Sara Damber 

Trots att många unga flickor har en brinnande passion för sitt yrke och drömmer om att lyckas inom branschen så får de inte samma gehör, eller mottas på samma sätt som män. Föreställningar och stereotypiska normer hos många skapar förutfattade meningar, vilket per automatik gör att många tjejer tar ett steg tillbaka. De nöjer sig, trots att de egentligen bara visat sin halvfulla kapacitet. Många tenderar också att värdera sig lite lägre än killarna i samma ålder och med i princip samma erfarenheter för att inte bygga upp förväntningar. Men hur kan vi istället ge plats och inkludera dem? De är ju trots allt vår framtid.

Vill du lära dig mera om vad du kan göra för att uppmuntra den yngre generationens tjejer? I vår nedladdningsbara PDF får du tips på hur du kan tänka och vad du kan göra för att uppmuntra, engagera och värna om den unga generationens tjejer.

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.

Detta är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist.

Vi hör ofta argumentet inom vissa branscher att det inte finns några kvinnor, att det är det största problemet för att skapa en jämställd organisation. Och visst är det en utmaning i många fall men det finns många saker vi inte heller får glömma.

Bland annat att tjejer är den mest utsatta gruppen i näringslivet där de tenderar att inte tas på allvar, vilket bildar en ond cirkel som försvårar deras utveckling och möjligheter att inta ledande roller. Det här gör ju mig som ung tjej, snart nyexaminerad, väldigt orolig och frustrerad. I en undersökning av Sifo har det visats att bland 100 kvinnor i Sverige, i åldrarna 16-30, arbetar endast sju procent inom IT idag. Samtidigt uppger nästan 40 procent av deltagarna att de är lockade av att arbeta inom IT och drygt hälften vill lära sig mer. Många av deltagarna i undersökningen av Sifo uppgav att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö, varav hela 80 procent uppger att de saknar en kvinnlig förebild inom IT. (Källa) Så hur kan vi istället lyfta dessa personer och stötta deras intresse?

I poddavsnittet med Sara Damber pratas det om denna fråga och även om hur fördomar, förutfattade meningar och att hela tiden ifrågasättas sätter käppar i hjulet för unga kvinnor och tjejer.

“Det må ha varit en annan tid, och utveckling må ha gått framåt. Men än idag förväntar sig många kvinnor överlag att de inte kommer få samma gehör och bli mottagna på samma sätt som män blir. Att hela tiden behöva lyfta sin röst ännu lite högre”. 

– Sara Damber 

Trots att många unga flickor har en brinnande passion för sitt yrke och drömmer om att lyckas inom branschen så får de inte samma gehör, eller mottas på samma sätt som män. Föreställningar och stereotypiska normer hos många skapar förutfattade meningar, vilket per automatik gör att många tjejer tar ett steg tillbaka. De nöjer sig, trots att de egentligen bara visat sin halvfulla kapacitet. Många tenderar också att värdera sig lite lägre än killarna i samma ålder och med i princip samma erfarenheter för att inte bygga upp förväntningar. Men hur kan vi istället ge plats och inkludera dem? De är ju trots allt vår framtid.

Vill du lära dig mera om vad du kan göra för att uppmuntra den yngre generationens tjejer? I vår nedladdningsbara PDF får du tips på hur du kan tänka och vad du kan göra för att uppmuntra, engagera och värna om den unga generationens tjejer.

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.