Hur sätter vi mallen för vad jämställdhet är för oss?

Det här är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

Jämställdhet är ett ämne som ständigt är på tapeten, men vad är det egentligen? Och vad skapar det för värde? Här kan du både läsa om det och ladda ner tips på var du kan börja i din organisation. 

Jämställdhet är ett mångsidigt begrepp som för många människor är diffust och svårdefinierat, eftersom att det går att tillämpa på ekonomiska såväl som icke-ekonomiska perspektiv. Det som för många blir otydligt är att det råder splittrade uppfattningar om när jämställdheten faktiskt har uppnåtts. För vissa handlar det enbart om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, medan det för andra också beror av att uppnå samma grad av maktinnehav, ställning och inflytande i samhället (Källa). Men är det inte så att det ena ligger till grund för det andra?  

Professor Magnus Henrekson (tidigare VD för Institutet för Näringslivsforskning) skriver att “idealet blir att skapa ett samhälle med sådana strukturella villkor att kön kommer att sakna betydelse”, och är det inte precis vad jämställdhet egentligen handlar om? Att det varken ska gynna eller skada en att vara man eller kvinna. 

Och vad är egentligen värdet?

Vi befinner oss inte i en värld där kön är oväsentligt. Faktum är att diskriminering, trakasserier, härskartekniker och ojämställd behandling på grund av kön är allt mer normaliserat än vi egentligen inser. Enligt Professor Mats Alvesson och Yvonne Due Billing är det därmed viktigt att lyfta den ekonomiska fördel som många företag får ta del av när de inser att jämställdhet är affärskritiskt. En ökning av kvinnliga chefer resulterar oftast i en positiv inverkan på andra kvinnor som således kan identifiera sig med makt snarare än underordnad.  

Eftersom att kvinnor och män historiskt sett har socialiserats efter olika normer och värden innebär det här också att könen besitter olika kompetenser att använda sig av inom verksamheten. Därför tycker jag det är viktigt att prata om hur jämställdhet mycket handlar om att våga dela på makten och nyttja kvinnliga perspektiv såväl som manliga, för att utveckla ett hållbart företagande på lång sikt. 

Men utöver det så handlar ju jämställdhet också möjligheten för alla, oavsett kön, att vara sig själva och nå sin fulla potential. I ett sådant samhälle ger vi människor möjligheten att blomstra och bidra till en bättre värld.

Men var hur kan man börja i sin egen organisation? Du kan börja med att ladda ned vår PDF som innehåller konkreta tips och frågor att ställa sig själv när det kommer till att sätta sin egen mall för jämställdheten. 

Det här är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

Jämställdhet är ett ämne som ständigt är på tapeten, men vad är det egentligen? Och vad skapar det för värde? Här kan du både läsa om det och ladda ner tips på var du kan börja i din organisation. 

Jämställdhet är ett mångsidigt begrepp som för många människor är diffust och svårdefinierat, eftersom att det går att tillämpa på ekonomiska såväl som icke-ekonomiska perspektiv. Det som för många blir otydligt är att det råder splittrade uppfattningar om när jämställdheten faktiskt har uppnåtts. För vissa handlar det enbart om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, medan det för andra också beror av att uppnå samma grad av maktinnehav, ställning och inflytande i samhället (Källa). Men är det inte så att det ena ligger till grund för det andra?  

Professor Magnus Henrekson (tidigare VD för Institutet för Näringslivsforskning) skriver att “idealet blir att skapa ett samhälle med sådana strukturella villkor att kön kommer att sakna betydelse”, och är det inte precis vad jämställdhet egentligen handlar om? Att det varken ska gynna eller skada en att vara man eller kvinna. 

Och vad är egentligen värdet?

Vi befinner oss inte i en värld där kön är oväsentligt. Faktum är att diskriminering, trakasserier, härskartekniker och ojämställd behandling på grund av kön är allt mer normaliserat än vi egentligen inser. Enligt Professor Mats Alvesson och Yvonne Due Billing är det därmed viktigt att lyfta den ekonomiska fördel som många företag får ta del av när de inser att jämställdhet är affärskritiskt. En ökning av kvinnliga chefer resulterar oftast i en positiv inverkan på andra kvinnor som således kan identifiera sig med makt snarare än underordnad.  

Eftersom att kvinnor och män historiskt sett har socialiserats efter olika normer och värden innebär det här också att könen besitter olika kompetenser att använda sig av inom verksamheten. Därför tycker jag det är viktigt att prata om hur jämställdhet mycket handlar om att våga dela på makten och nyttja kvinnliga perspektiv såväl som manliga, för att utveckla ett hållbart företagande på lång sikt. 

Men utöver det så handlar ju jämställdhet också möjligheten för alla, oavsett kön, att vara sig själva och nå sin fulla potential. I ett sådant samhälle ger vi människor möjligheten att blomstra och bidra till en bättre värld.

Men var hur kan man börja i sin egen organisation? Du kan börja med att ladda ned vår PDF som innehåller konkreta tips och frågor att ställa sig själv när det kommer till att sätta sin egen mall för jämställdheten. 

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!