Hur påverkas familjelivet av strukturen?

Detta är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

De senaste åren har sjukskrivningarna ökat och allt fler människor i samhället drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Sömnrubbningar, psykisk ohälsa och utmattningssyndrom är vanlig förekommande, och tenderar drabba kvinnor mer ofta än män. Studier har visat på att de genomsnittliga personerna som sjukskrivs för utmattning är kvinnor i åldern 36-45 med minst två barn. De arbetar oftast inom offentlig sektor och i ett kontaktyrke som exempelvis vård, skola och omsorg, där hårdast drabbade är sjuksköterskor, psykologer, socialarbetare, lärare och präster (källa). Dessa yrken kräver skiftarbete, långa arbetspass, deltidsarbete och otrygga anställningar, vikariat, höga krav och otillräckliga resurser, lägre löner och lägre status. Ja, listan är lång och riskfaktorerna för stressrelaterad ohälsa är mer regel än ett undantag. 

Rådande strukturella orättvisor och ojämställda kontexter påverkar kvinnors liv och hälsa ur flera aspekter, vilket ju också lämnar avtryck på familjelivet. Det blir lätt irriterat eller infekterat, både mellan barn och föräldrar, men också föräldrar emellan. Att vara ytterst ansvarig för hushållet, barnen och att ständigt behöva påminna, ha överblick och att känna skuld eller skam om det inte går ihop sig är en stor stressfaktorer som drabbar kvinnor extra hårt. Strukturen bidrar också till att barnen associerar sysslor i hemmet, vem som är ansvarig för inkomst och jobb med kvinnliga respektive manliga föreställningar, vilket upprätthåller rådande könsnormer. I många familjer resulterar det också i att barnen hellre går till mamman med sociala frågor och funderingar, medan de vänder sig till pappan för att få mer praktiska svar eller jobbrelaterat. (Källa)

Hur ska vi skapa ett jämställt familjeliv? Lyssna på ett avsnitt i podden om det här!

Det osynliggjorda och obetalda arbetet som sker bakom stängda dörrar och inom fyra väggar har konstaterats att kvinnor i snitt gör cirka en timme mer än män om dagen. Av dessa anledningar är det extra viktigt att du som arbetsgivare ibland har lite överseende, är flexibel och tillmötesgående. Det är inte så enkelt alla dagar, och uppskattas mer än du tror. Vill du veta var du kan börja? Ladda ner vår PDF med några konkreta tips.

Detta är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

De senaste åren har sjukskrivningarna ökat och allt fler människor i samhället drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Sömnrubbningar, psykisk ohälsa och utmattningssyndrom är vanlig förekommande, och tenderar drabba kvinnor mer ofta än män. Studier har visat på att de genomsnittliga personerna som sjukskrivs för utmattning är kvinnor i åldern 36-45 med minst två barn. De arbetar oftast inom offentlig sektor och i ett kontaktyrke som exempelvis vård, skola och omsorg, där hårdast drabbade är sjuksköterskor, psykologer, socialarbetare, lärare och präster (källa). Dessa yrken kräver skiftarbete, långa arbetspass, deltidsarbete och otrygga anställningar, vikariat, höga krav och otillräckliga resurser, lägre löner och lägre status. Ja, listan är lång och riskfaktorerna för stressrelaterad ohälsa är mer regel än ett undantag. 

Rådande strukturella orättvisor och ojämställda kontexter påverkar kvinnors liv och hälsa ur flera aspekter, vilket ju också lämnar avtryck på familjelivet. Det blir lätt irriterat eller infekterat, både mellan barn och föräldrar, men också föräldrar emellan. Att vara ytterst ansvarig för hushållet, barnen och att ständigt behöva påminna, ha överblick och att känna skuld eller skam om det inte går ihop sig är en stor stressfaktorer som drabbar kvinnor extra hårt. Strukturen bidrar också till att barnen associerar sysslor i hemmet, vem som är ansvarig för inkomst och jobb med kvinnliga respektive manliga föreställningar, vilket upprätthåller rådande könsnormer. I många familjer resulterar det också i att barnen hellre går till mamman med sociala frågor och funderingar, medan de vänder sig till pappan för att få mer praktiska svar eller jobbrelaterat. (Källa)

Hur ska vi skapa ett jämställt familjeliv? Lyssna på ett avsnitt i podden om det här!

Det osynliggjorda och obetalda arbetet som sker bakom stängda dörrar och inom fyra väggar har konstaterats att kvinnor i snitt gör cirka en timme mer än män om dagen. Av dessa anledningar är det extra viktigt att du som arbetsgivare ibland har lite överseende, är flexibel och tillmötesgående. Det är inte så enkelt alla dagar, och uppskattas mer än du tror. Vill du veta var du kan börja? Ladda ner vår PDF med några konkreta tips.

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!