Mäns inställning och engagemang är centralt

TechSverige är såklart en stödjande partner inför ”Hur tar vi snacket” som äger rum den 20:e april. Inför den stora dagen passade jag på att ställa några frågor till deras förbundsdirektör Åsa Zetterberg, för att kunna inspirera er.

Varför var det viktigt för TechSverige att ställa sig bakom det här initiativet? 
Techbranschen är en framtidsbransch, som på många sätt redan idag är en väldigt attraktiv bransch. Samtidigt behöver branschen välkomna fler. Inte minst behöver branschen bli ännu bättre på att locka och behålla människor med olika bakgrund och kvinnor. För att lyckas med det behövs olika initiativ som synliggör frågorna och som främjar ökad inkludering och jämställdhet. För oss på TechSverige, som är Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 1 400 it-,
telekom- och techföretag är detta prioriterade frågor, och därför är vi glada över att vara med i detta initiativ.

Hur tror du att vi på bästa sätt tillsammans, män och kvinnor, kan skapa mer jämställd kultur inom branschen?
För det första handlar det om att ha rätt inställning – att det är givet att sträva efter en jämställd och inkluderande kultur. Sen behövs en ökad medvetenhet kring hur det faktiska läget är gällande detta. För att åstadkomma jämställda arbetsplatser och kulturer krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete i hela organisationen. Jämställdhetsperspektivet måste synliggöras och finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer. Det innebär ofta en förändringsresa i företag
och organisationer, men den är möjlig att åstadkomma med ökad kunskap och medvetenhet hos ledning och anställda.


Under den här dagen kommer vi lyfta manliga förebilder som tar jämställdhetsfrågan på allvar, varför tror du det är viktigt? 
Eftersom män fortfarande är överrepresenterade på ledande positioner i många företag och organisationer, är deras inställning och engagemang i jämställdhetsfrågor centralt. Det är bra att lyfta fram alla möjliga förebilder som visar vägen, såväl kvinnor som män. Arbetet med inkludering och jämställdhet är såklart inte en fråga som enbart underrepresenterade grupper ska ansvara för
eller driva. Utan poängen är ju att göra det tillsammans och se det som en gemensam angelägenhet för företagets utveckling, attraktivitet och arbetsmiljö.


Hur upplever du att könsnormer påverkar vår möjlighet att skapa en jämställd techbransch? 
Det påverkar mycket, antagligen mer än vad vi förstår. Exempelvis påverkar könsnormer människors intresse och vilja att söka sig till eller välja bort vissa utbildningar, yrken och branscher. Det är därför viktigt att vi aktivt arbetar med att synliggöra, ifrågasätta och bryta beteenden som upprätthåller normerna.


För att synliggöra strukturer och normer som begränsar oss behöver vi ta det snacket. Hur tror du vi gör det på bästa sätt? 
Jag tror att det är väldigt viktigt att på olika sätt öka kännedomen om och synliggöra de strukturer och normer som finns rent generellt, vilket bl.a. du Fanny gör på ett bra sätt. Genom att öka kännedomen om stereotyper och vad de kan bero på, blir vi bättre på att upptäcka och ifrågasätta dessa. Vi behöver fakta, konkreta exempel och vad det får för konsekvenser. Ledare och chefer har ett stort ansvar för hur företag och organisationer fungerar. När arbetsplatsen har en tydlig inställning till att exkluderande och diskriminerande beteende inte accepteras, kan detta bidra till att förebygga användning av stereotyper och diskriminering.

Kom och ta snacket med oss den 20:e april, det är enkelt att boka en plats via länken nedan!

Leave a Reply

Your email address will not be published.