Walk the talk

Det här är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

Walk the talk betyder att du faktiskt gör det du säger att du ska göra, för att visa att dina ord har betydelse. Alltså, att du lever som du lär. 

Forskning visar på att företag som faktiskt lever efter sina värderingar, och utövar sina värdeord i praktiken har en bättre tillväxt, är mer lönsamma och har en avsevärt bättre krishantering. Ändå är gapet mellan det vi säger och vad vi faktiskt gör farligt stort. Ytterligare visar forskningen på att de satsningar på värdegrund som görs runt om i svenska verksamheter inte har gett någon större effekt, då skillnaden fortfarande är stor mellan de nuvarande värderingarna som präglar arbetsplatsen och de önskvärda. 

När vi inte lever som vi lär

Det håller inte i det långa loppet att använda frågor kring exempelvis jämställdhet för att stärka sitt eget varumärke, eftersom att arbetet kring värderingar och kultur sträcker sig mycket längre än ett “kommunikationsprojekt”. Vi talar om att påverka individers attityder, vanor, normer och strukturer, vilka sitter långt inpräntade hos många.

I ett poddavsnitt med Sara Damber pratar kan ni höra mer om vilka effekterna är av det faktum att många bolag idag uttalar sig i samhällsfrågor utan att agera. Lyssna på det avsnittet här

Att utåt sett stå för jämlika arbetsförhållande, inkludering av båda könen och ha en  antidiskriminerings-policy på papper, det räcker inte! För att lyckas inom verksamheten behöver många ledare börja leva som de lär, inte bara pumpa in massor med krut i den externa kommunikationen. Våga omvandla ord till handling, “walk the talk”, och utforska vad som är viktigt värderingar för just dig som ledare.

Ledarskapet är avgörande

Genom att faktiskt göra som du säger att du ska göra kommer du som ledare att bli trovärdig, och med trovärdighet kommer nöjda medarbetare, med nöjda medarbetare kommer också en framgångsrik organisation. Inte förrän medarbetarna upplever ett inkluderande och modernt ledarskap uppstår möjligheter att sprida en lyckad arbetskultur vidare. 

Vill du få inspiration kring hur du kan börja? Ladda ner vår PDF och få tips på vad du kan göra för att bli en mer trovärdig ledare. 

Det här är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

Walk the talk betyder att du faktiskt gör det du säger att du ska göra, för att visa att dina ord har betydelse. Alltså, att du lever som du lär. 

Forskning visar på att företag som faktiskt lever efter sina värderingar, och utövar sina värdeord i praktiken har en bättre tillväxt, är mer lönsamma och har en avsevärt bättre krishantering. Ändå är gapet mellan det vi säger och vad vi faktiskt gör farligt stort. Ytterligare visar forskningen på att de satsningar på värdegrund som görs runt om i svenska verksamheter inte har gett någon större effekt, då skillnaden fortfarande är stor mellan de nuvarande värderingarna som präglar arbetsplatsen och de önskvärda. 

När vi inte lever som vi lär

Det håller inte i det långa loppet att använda frågor kring exempelvis jämställdhet för att stärka sitt eget varumärke, eftersom att arbetet kring värderingar och kultur sträcker sig mycket längre än ett “kommunikationsprojekt”. Vi talar om att påverka individers attityder, vanor, normer och strukturer, vilka sitter långt inpräntade hos många.

I ett poddavsnitt med Sara Damber pratar kan ni höra mer om vilka effekterna är av det faktum att många bolag idag uttalar sig i samhällsfrågor utan att agera. Lyssna på det avsnittet här

Att utåt sett stå för jämlika arbetsförhållande, inkludering av båda könen och ha en  antidiskriminerings-policy på papper, det räcker inte! För att lyckas inom verksamheten behöver många ledare börja leva som de lär, inte bara pumpa in massor med krut i den externa kommunikationen. Våga omvandla ord till handling, “walk the talk”, och utforska vad som är viktigt värderingar för just dig som ledare.

Ledarskapet är avgörande

Genom att faktiskt göra som du säger att du ska göra kommer du som ledare att bli trovärdig, och med trovärdighet kommer nöjda medarbetare, med nöjda medarbetare kommer också en framgångsrik organisation. Inte förrän medarbetarna upplever ett inkluderande och modernt ledarskap uppstår möjligheter att sprida en lyckad arbetskultur vidare. 

Vill du få inspiration kring hur du kan börja? Ladda ner vår PDF och få tips på vad du kan göra för att bli en mer trovärdig ledare. 

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!