Valspecial: Magdalena Andersson – Socialdemokraterna

Fannys Förebilder
Fannys Förebilder
Valspecial: Magdalena Andersson - Socialdemokraterna
Laddar in
/

När jag ställde frågan till er på Instagram om ni visste vad ni skulle rösta på i år så var det 52% av er som svarade nej. Och vet ni, jag har känt precis likadant.

För mig, och jag tror också för många av er, kommer jämställdhet vara en av de avgörande frågorna för hur jag röstar. Därför ville jag lära mig mer om de olika partiledarnas jämställdhetspolitik. Så, jag bestämde mig för att fråga dem!

Något som var viktigt för mig var att vara politisk oberoende och bjuda in alla, och att de som ville vara med också skulle få vara det. Ni vet ju också att nyfikenhet är ett nyckelord för mig i det jag gör, och därför valde jag också att ha just den inställningen i alla samtal som jag har haft. Jag ville inte vara kritisk utan låta partiledarna förklara mer djupgående hur de ser på, och hur de tänker lösa, olika utmaningar när det kommer till just jämställdhet. Min uppmaning till er som lyssnar är att verkligen göra det. Att verkligen lyssna på vad som sägs i de här avsnitten.

Ni kommer höra att alla avsnitt är upplagda på samma sätt, uppdelade i samma kategorier och att partiledarna blir presenterade för samma fakta. Allt för att skapa en rättvis bild som ger er möjligheten att göra grundade val när ni går till valurnorna i september.

Klippning och jingel: Ludvig Gawell

Leave a Reply

Your email address will not be published.