60. Fannys Förebilder – Highlights och insikter

Fannys Förebilder
Fannys Förebilder
60. Fannys Förebilder - Highlights och insikter
Laddar in
/

Den här veckan har jag klippt ihop delar ur de avsnitt ni gillat mest, men också delar som jag tycker är viktiga när det kommer till frågan jämställdhet. 

Ni kommer få lyssna till: 

Ebba Busch Thor – Om att positionera sig som ung kvinna när man kanske har förutsättningarna emot sig från början 

Stefan Alariksson – VD på Dell om vikten av kulturen och var ansvaret ligger enligt honom 

Anna Wahl – Genusforskare om vad forskningen säger när det kommer till makt i förhållande till genus i näringslivet 

Isabella Jedler – Om löneförhandling och vikten av att sätta ett högre värde på sig själv

Christina Stielli – Om stress, vikten av ditt privatliv kombinerat med karriär och hur du själv har makten över ditt eget mående

Alexandra Nilsson – Om att kritiseras som feminist för att du bryter mot normen för vad det är att vara det

Peter Rung – Om machokultur och manlighet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.