18. Mona Riabacke

Fannys Förebilder
Fannys Förebilder
18. Mona Riabacke
Laddar in
/

Mona Riabacke, är forskare inom risk- & beslutsanalys och föreläser om hur vi bättre kan leda företag, organisationer och oss själva i tider av förändring, när osäkerheten är stor och tempot allt högre. Hur fungerar vi, varför gör vi som vi gör och hur kan vi göra det bättre?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.