Novare, ett företag som vågar

Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område.

Under april och maj 2021 valde man att genomföra ledarskapsutbildningen ”Det är nog nu” för att i sin partnergrupp öka medvetenheten om de utmaningar kvinnor möter längs sina karriärer. Men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som fanns att hitta i ledarskapet. Så under sju veckor läste ledarna ett kapitel per vecka ur boken ”Det är nog nu – röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet” för att sedan reflektera i den digitala plattformen.

RESULTATET

Efter genomförd utbildning framkom följande möjliga åtgärder:

  • Utveckla gemensamma strategier för att hantera  eventuella härskartekniker

  • Bli tydligare i kommunikationen kring vad som premieras på Novare

  • Skapa tydligare mål och karriärplaner för att:

    • Bli spetsigare i kompetensutvecklingen på individnivå

    • Minska överprestationen bland kvinnor.

”Att ha koll på sina egna beteenden är ett konstant arbete”

”Att verkliga situationer beskrevs gjorde att förståelsen förbättrades”

-David Lindquist, COO och Partner Novare

Läs mer om vad David tyckte om ”Det är nog nu” här

”Att verkliga situationer beskrevs gjorde att förståelsen förbättrades”

-David Lindquist, COO och Partner Novare

Läs mer om vad David tyckte om ”Det är nog nu” här