”Att verkliga situationer beskrevs gjorde att förståelsen förbättrades”

Under april och maj 2021 valde man på Novare att genomföra ledarskapsutbildningen framtagen av Fannys Förebilder för att öka medvetenheten om vilka hinder kvinnor möter längs sina karriärer, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns i deras eget ledarskap. Här kan du läsa vad David, COO och Partner på Novare, tyckte om att göra detta. Och vill du läsa mer om resultatet och fler intervjuer kan du göra det här. 

Varför valde ni på Novare att genomföra det här projektet?
För att vi ville:
Kompetensutveckla partnergruppen
Få en extern bedömning av vår egen jämställdhetssituation
Stötta en entreprenör inom ett viktig område

Känner du att du blev mer medveten om din omgivning till följd av att ni genomgått den här övningen?
Ja, även om en hel del var känt sedan tidigare innehöll boken flera verkliga berättelse som kopplades till ramverk och teorier. Att verkliga situationer beskrevs gjorde att förståelsen förbättrades, och jag personligen är nu mer observant på tex olika typer av härskartekniker.

Vad tar du med dig efter att ni genomfört den här övningen?
En ökad förståelse och en insikt om hur vi kan förbättra oss ytterligare.

Fick du några nya insikter om hur ni som organisation kan arbeta i framtiden för att skapa en mer jämställd kultur?
Ja, det var en av behållningarna med boken. Bra att regelbundet påminnas om problematiken, för man blir ju aldrig riktigt färdig med jämställdhetsarbetet.

Vilket är ditt bästa råd till företag som vill skapa en mer jämställd kultur?
Mät jämställdheten, och se till så att jämställdhet diskuteras öppet och regelbundet i organisationen. Viktigt att ledningen deltar i dessa diskussioner. Når man dit, blir det ofta självklart vad man behöver göra därnäst.