Vi behöver förstå var skon klämmer på riktigt

Varför var det viktigt för Aderian att ställa sig bakom det här initiativet? 

Att vara en del i att driva techbranschen mot att bli mer jämställd är av största vikt för oss, i första hand ur ett värderingsperspektiv – våra medarbetare är det viktigaste för oss och de ska veta hur prioriterad frågan är för Aderian. Men även ur ett större branschperspektiv då vi, som alla IT-/techbolag, är helt beroende av att mer kompetens och fler resurser lockas till vår bransch, för att lyckas med det behöver vi förändra synen på vad tech och IT är.

Hur tror du att vi på bästa sätt tillsammans, män och kvinnor, kan skapa mer jämställd kultur inom branschen?

Genom att inte tappa fokus på frågan, låt den ständigt vara högt prioriterad i ledningsgrupp och styrelse och gör den till en naturlig del i bolagets vardag. Lyft förebilder så att kvinnor utanför branschen har personer att identifiera sig med. Jag är även övertygad om att kvinnor attraherar fler kvinnor, så se över vilka ledande positioner ni har i bolaget och gör en 100% jämställd rekryteringsprocess när det väl är dags att rekrytera.

Under den här dagen kommer vi lyfta manliga förebilder som tar jämställdhetsfrågan på allvar, varför tror du det är viktigt? 

Det är männen som sitter på den största makten och de flesta ledande positioner idag – det är därför frågan måste initieras även från dem. De tre männen som är med på scen i ”Hur tar vi snacket” den 20:e har bevisligen tagit frågan på allvar i sina organisationer och fått högt gensvar och genomförandekraft. De leder på ett föredömligt sätt och jag hoppas de kan inspirera fler.

Hur upplever du att könsnormer påverkar vår möjlighet att skapa en jämställd techbransch? 

Mer än vi tror, redan från barnsben blir vi matade med vad som bör vara våra intressen utefter vilket kön vi fötts in i. Det krävs ett öppet och utforskande sinne för att ta sig utanför de normerna och våga hitta vägar vid sidan av de som stakats ut åt oss från start. Alla behöver vi oss en ögonöppnare med jämna mellanrum för att inte falla tillbaka i klassiska mönster.

För att synliggöra strukturer och normer som begränsar oss behöver vi ta det snacket. Hur tror du vi gör det på bästa sätt?

Vi behöver få verktygen och vi behöver lyssna till dem som inlett arbetet i sina egna organisationer för att få konkreta tips. Att befinna sig på seminariet ”Hur tar vi snacket” skulle jag se som en bra inledande aktivitet. Vi behöver också fler som du Fanny – som på ett rakt och ibland lite provokativt sätt med glimten i ögat lyfter dessa viktiga frågor, med den kommunikationsförmågan skapas bra uppmärksamhet kring det vi missar i vår vardag. Vi behöver fler aha-upplevelser för att förstå vart skon klämmer på riktigt!

Vill du förstå var skon klämmer? Boka dina biljetter till ”Hur tar vi snacket” via länken!

Leave a Reply

Your email address will not be published.