Hur kan vi göra mer medvetna val?

Det här är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

Sverige anser sig vara ett av världens bästa länder på jämställdhet, ändå finns det många rapporter som visar att vi har en lång bit kvar. Vi behöver göra medvetna val för att kunna göra skillnad. Men hur gör man? Och varför ska man göra det?

I rapporten från Allbright (2021) framkom att åtta av tio bolag fortfarande inte är jämställda, fyra av fem bolag lever inte upp till en jämn könsfördelning och i var femte bolag saknas det helt en kvinna i ledningsgruppen. I en ytterligare rapport av jämställdhetsmyndigheten (2021) påvisades att kvinnors inkomst i Sverige enbart motsvarar ca 82,6 procent av männens – trots att kvinnor i större utsträckning har en högre utbildningsnivå. Trots att det i regeringens sex jämställdhetspolitiska mål står skrivet att män och kvinnor ska ha lika stor makt och möjlighet att forma sina egna liv, visar Statistiska centralbyrån (SCB) på att män utgör nästan nio gången antalet kvinnor i styrelser och ledningar i börsföretag år 2019. I en enkät utskickad av AllBright till techbolag konstaterades att var fjärde medarbetare utsatts för diskriminering, varav var femte kvinna drabbats av sexuella trakasserier. 

Att förändra genom medvetna val

Jag är övertygad om att medvetna val kan förändra statistiken och istället påverka jämställdheten mer positivt. Genom att göra medvetna val kan du bidra till att färre kvinnor utsätts för diskriminering och sexuella trakasserier. Du kan även vara med och skapa ett tryggare arbetsklimat där kulturen inte enbart gynnar det ena könet.  

Vill du lära dig mer om medvetna val? Ladda ner vår PDF och få tips på hur du kan göra medvetna val i din vardag som påverkar jämställdheten. 

Det här är ett inlägg skrivet av Emma Runqvist

Sverige anser sig vara ett av världens bästa länder på jämställdhet, ändå finns det många rapporter som visar att vi har en lång bit kvar. Vi behöver göra medvetna val för att kunna göra skillnad. Men hur gör man? Och varför ska man göra det?

I rapporten från Allbright (2021) framkom att åtta av tio bolag fortfarande inte är jämställda, fyra av fem bolag lever inte upp till en jämn könsfördelning och i var femte bolag saknas det helt en kvinna i ledningsgruppen. I en ytterligare rapport av jämställdhetsmyndigheten (2021) påvisades att kvinnors inkomst i Sverige enbart motsvarar ca 82,6 procent av männens – trots att kvinnor i större utsträckning har en högre utbildningsnivå. Trots att det i regeringens sex jämställdhetspolitiska mål står skrivet att män och kvinnor ska ha lika stor makt och möjlighet att forma sina egna liv, visar Statistiska centralbyrån (SCB) på att män utgör nästan nio gången antalet kvinnor i styrelser och ledningar i börsföretag år 2019. I en enkät utskickad av AllBright till techbolag konstaterades att var fjärde medarbetare utsatts för diskriminering, varav var femte kvinna drabbats av sexuella trakasserier. 

Att förändra genom medvetna val

Jag är övertygad om att medvetna val kan förändra statistiken och istället påverka jämställdheten mer positivt. Genom att göra medvetna val kan du bidra till att färre kvinnor utsätts för diskriminering och sexuella trakasserier. Du kan även vara med och skapa ett tryggare arbetsklimat där kulturen inte enbart gynnar det ena könet.  

Vill du lära dig mer om medvetna val? Ladda ner vår PDF och få tips på hur du kan göra medvetna val i din vardag som påverkar jämställdheten. 

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!