Man måste våga börja någonstans

Hava van Drumpt l är VD på Tre, och en del av panelen ”Männen som visar vägen” som äger rum den 20:e april. Där ska jag prata med de som är med i den om hur vi tillsammans, män som kvinnor, kan skapa en jämställd värld. Inför dagen D har Haval fått svara på några frågor som uppvärmning och svaren på dem kan ni läsa här!

Vad är det som gör att du tycker jämställdhet är viktigt på riktigt?  

För mig är allas lika värde, möjligheter, skyldigheter och rättigheter en självklarhet. Jag tycker dels så som människa och privatperson, och det är väl inpräntat sen barnsben från min familj. Den värderingen följer självklart med mig in i arbetslivet och min roll som ledare.  

Jämställdhet är en affärskritisk fråga och som vd för Tre är det en något som direkt påverkar vårt finansiella resultat. Vi behöver som företag och medarbetare spegla samhället, för att förstå vad våra kunder och framtida kunder vill ha och behöver.  Jag tror också att det är en stor fördel om olika människor kan känna igen sig i oss, när man går förbi en Tre-butik till exempel. För ett tag sen fick jag feedbacken att det är mer troligt att en kvinna tvekar inför att gå in i butiken, om det bara är män som jobbar där.  


Vilka är enligt dig de största utmaningarna med att agera jämställt? 

Vi på Tre och branschen i stort behöver arbeta och ha ett tydligt fokus framåt på vad vi kan göra för att få en jämställd techbransch. Tre har tydligt uppsatta mål på att vi ska vara ett jämställt bolag till 2025. Att sätta upp målen är lätt, den största utmaningen är att hitta ett arbetssätt där alla aktivt kan bidra för att få en jämställd arbetsplats. Här måste vi som företag skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare och chefer för att få till en förändring, bland annat genom att samarbeta med dig Fanny!  


Vilket ansvar anser du att du själv har som ledare för att skapa en mer jämställd techbransch?  

Jag har ett stort ansvar då det är jag som kan skapa riktning och förutsättningar för mina medarbetare. Jag kan även öka medvetenheten både inom Tre och i branschen som stort, och det är första steget till en förändring. Som vd för ett företag där det är väldigt många unga medarbetare som har sin första anställning så har jag ett stort ansvar för att ge en bra start i arbetslivet. Jag vill att vi är en förebild bland arbetsgivare och att de som jobbar hos oss känner att de blir sedda för vilka de är och får rättvisa förutsättningar.  

 
Vad skulle du vilja säga till andra män inom techbranschen som vill vara en del av förändringen?  

Våga öppna upp och prata om frågan! Vilka fördomar och utmaningar som finns i just ert team. Som jag sa ovan så är medvetenhet det första steget till förändring. Du behöver inte sitta på lösningen till problemet, vi gör det tillsammans! Du måste däremot vara en del i att driva förändringen mot att bli en inkluderande och jämställd bransch. Och visa prestigelöshet och öppenhet för feedback.  

 
Minns du någon händelse som öppnade dina ögon för jämställdhetsfrågan?  

Jag kan inte säga att det är just en specifik händelse, utan det är många saker och insikter. Men att få en dotter och insikten om vilka hinder hon kan stöta på under livet är absolut någonting som gjort frågan mer personlig för mig.  

 
Att agera utifrån sina värderingar kräver ofta mod, hur hittar du ditt? Finns det gånger då du inte vågar? 

Jag hittar mitt mod i det självklara i allas lika värde, för mig är det så starkt rotat. Det finns gånger då jag tvekar och inte vågar men då går jag tillbaka till varför jag gör det här och hur vill jag att techbranschen ska se ut om 10 år? Jag har alltid haft modet att agera, men jag har inte alltid haft de rätta glasögonen. Det handlar oftast inte om mod eller vilja utan om kunskapsbrist och att folk väntar på de optimala lösningarna som sällan kommer, man måste bara våga börja någonstans.

Vill du lyssna till panelen den 20:e april där vi fördjupar oss i dessa frågor? Då ska du boka din biljett via länken!

Leave a Reply

Your email address will not be published.