Därför är manlig vänskap ett av våra viktigaste feministiska verktyg

Jag förstår att rubriken till denna text kan sticka lite i ögonen. Jag hoppas till och med att den gör det. Sticker, skaver och väcker reflektion hos dig som läser – oavsett vilken könsidentitet du har. För manliga vänskapsrelationer är ett ämne, och ett verktyg, som vi måste prata om tills det slutar vara kontroversiellt.

Kvinnor är och kommer alltid att vara i frontlinjen för den feministiska kampen. Samtidigt går det inte att förneka den viktiga roll vi som män kan, och måste, spela för att främja feministiska normer och ideal. Och ett av de viktigaste verktyg vi har för att lyckas med detta uppdrag är våra relationer med andra män.

Du kanske också hört talas om de tre stegen till hållbar förändring? En modell som brukar appliceras på personlig utveckling, men som perfekt fångar in den möjliga förändring som kan ske inom vänskapens trygga sfär. 

Det första steget är medvetenhet, och handlar om att öppna ögonen för de normer och ideal som begränsar oss som män. Vi måste våga tala öppet om känslor, visa sårbarhet och ifrågasätta vad som verkligen är ”manligt”. Genom att medvetandegöra dessa normer kan vi börja bryta ner dem och skapa en tryggare miljö för alla i våra vänskapsgrupper.

Steg nummer två är kunskap. Att utbilda oss själva om de skadliga effekterna av manliga normer på vår egen hälsa och välbefinnande, samt på samhället som helhet. Vi måste söka efter nya perspektiv och förståelse, och ta hjälp av experter för att guida oss till förståelse och hantering av våra egna känslor och beteenden.

Det sista steget är handling. Kort sagt att sluta prata om problemen och börja agera. Vi måste bryta gamla normer genom att våga visa sårbarhet och öppenhet, stödja varandra i att söka hjälp när det behövs och skapa nya normer som främjar hälsa och välbefinnande för alla i vår omgivning.
Manliga vänskapsgrupper kan vara en kraftfull plats för positiv förändring, men det kräver att vi går utanför vår komfortzon och vågar utmana de normer och ideal som begränsar oss. Vi kan inte längre vänta på att någon annan ska lösa problemen åt oss. Det är dags att agera nu. Alla vi män har ett ansvar att utbilda oss och ta aktiv del i kampen för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering. Men det ansvaret stannar inte vid oss själva. 

Vi män bär samma ansvar i att ta med oss våra lärdomar och applicera dem i samtliga möten och relationer. Och här är våra vänskapsrelationer en avgörande arena. När män känner sig bekväma att diskutera sina känslor och sårbarheter med sina manliga vänner skapas möjligheter till kunskapsdelning och tillväxt.

Genom att lyssna på varandras erfarenheter och perspektiv kan vi lära oss att se världen från nya vinklar. Genom att dela med oss av våra egna erfarenheter kan vi hjälpa våra vänner att se saker annorlunda. Och genom att uppmuntra varandra att vara medvetna om våra egna privilegier kan vi arbeta tillsammans för att skapa en mer inkluderande och jämställd värld för alla.

Vill du vara med på en workshop den 20:e april om hur vi kan bryta dessa normer, kika in via länken och anmäl dig idag!

Leave a Reply

Your email address will not be published.