39. Maria Karlsson – Att göra karriär som kvinna i USA

Fannys Förebilder
Fannys Förebilder
39. Maria Karlsson - Att göra karriär som kvinna i USA
Laddar in
/

Maria Karlsson har gjort en imponerande karriär inom Fox News i USA, ett land som har en mycket tuffare arbetsmarknad än vi har i Sverige och dessutom även en ganska traditionell syn på manligt och kvinnligt. Hon berättar om situationer där hon inom yrkeslivet behandlades som det svagare könet, någon man var tvungen att skydda bara för att hon är kvinna.

Ni kommer också få höra om hur män satte i system att utsätta kvinnor för sexuella trakasserier. Hur man inte bara nyttjade sin makt till att få kvinnor i säng utan även hur dessa män hade ett skyddsnät, bestående av både män och kvinnor, som tystade ner vad som pågick. Många utav de utsatta kvinnorna blev betalade för att hålla tyst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.