Partnerskapet är det nya ledarskapet

12 biljarder, alltså 12 000 000 000 000 USD, i global tillväxt kan vi få om världen vore jämställd. Med den tillväxten skulle vi nå de 17 målet i Agenda 2030 och ytterligare 17 till. Det vara också därför Klara K hade Lyft blicken och följ pengarna som tema under 2019. Vid regnbågens slut finns belöningen.

När World Economic Forum nu publicerat sin årliga Gender Gap Report över jämställdheten i 149 länder, kan vi se att 101 länder har förbättrat sig. Detta gäller tyvärr inte Sverige, som halkar ner en placering till plats nr 4. Framförallt vad gäller ekonomisk makt har Sverige det kämpigt. Vi är ett av få länder där löneskillnaderna ökar, om än marginellt. Denna kräftgång ger oss en 50:e plats i delmålet lika lön för likvärdigt arbete och 16:e plats i överkategorin ekonomisk makt. Länder som klarat just den här grenen bättre än oss är Vitryssland, Zambia och Filippinerna, för att nämna några. 

I analysen framgår att det är inom politiken som jämställdhet gör störst framsteg globalt. Här står Sverige och stampar som ett av få länder i EU och det enda i Norden som aldrig haft en kvinna som statsminister. 

För mig är inte den försämrade placeringen i Gender Gap Report någon överraskning. 2019 har varit ett tungt år för oss i jämställdhetsbranschen (se krönika från 12 december). Kanske fick vi orimliga förväntningar efter #metoo och blev besvikna? Kanske är det naturligt med en motreaktion liksom baksuget efter en stor våg? Men tungt har det varit.

Ibland hör jag mig själv förklara saker som jag inte behövt förklara på 15 år. Eller alls. T ex att det faktiskt är rimligt att kvinnor själva ska få bestämma om de ska fullfölja eller avbryta en graviditet. Eller att roten till ojämställdhet inte alls skapas av kvinnors avundsjuka och svårighet att vara generösa mot varandra. Det dröjer väl inte länge innan vi är tillbaka till antika egyptiernas föreställning att livmodern vandrar runt i kroppen och orsakar hysteriska anfall.

Ett förtydligande för dig som råkade halka in här, kanske i tron att du kommit till en sida med travtips: Ojämställdheten är ett resultat av att vi (tillsammans) har skapat en samhällsordning där vi värderar män högre än kvinnor. Den samhällsordningen förstärker vi dagligen med våra val, vårt språk och vår handling. 

Så vad gör vi nu? 

Jag önskar att jag hade svaret. Det enda jag vet är att vi måste göra det tillsammans. Män och kvinnor. Unga och gamla. Lagstiftare och näringsliv. Vi kan inte luta oss tillbaka och vänta på att någon annan ska göra något någon annan gång. Livet pågår. 

Klara K-dagen 2019 blev det här med “tillsammans” så starkt för mig. Tillsammans med Klara Ks nätverk, våra samarbetspartner, alla förebilder och kloka talare målade vi en framtidsbild fylld med hopp. Vi kan dra varandra framåt. Tillsammans.

Jag tror att partnerskapet är det nya ledarskapet

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!