Lev dina värderingar

Idag pratas det väldigt mycket om värderingar, både på ett organisatoriskt och personligt plan. En viktig del av jämställdhetsarbetet är att synliggöra dolda värderingar, normer och fördomar. Men jämställdhet och allas lika värde oavsett kön behöver också vara en del av dina egna grundvärderingar. Sen måste vi också leva efter dessa i allt vi gör varje dag. Så en av en av de första frågor du som ledare behöver ställa dig är: Varför är det viktigt för dig att skapa en jämställd organisation? Det är enkelt att säga att det är viktigt, det är en annan att faktiskt agera. Om du som ledare vill åstadkomma förändring kommer inte mycket att ske innan du gör det. Som Hélène Barnekow sa i podden ”Ingen powerpoint har förändrat världen, men mycket vi gjort har gjort det”. Som ledare behöver du på riktigt börja utmana de gamla mönster som lever kvar hos dig. För att kunna göra det krävs reflektion och ödmjukhet inför det faktum att vi alla upprätthåller ojämställda strukturer, omedvetet.

”Att ändra på något innebär ofta att du behöver sluta göra något du gör idag. Är du beredd att göra det?”

I slutändan handlar att utmana gamla mönster om att göra något, här och nu, att faktiskt ändra sitt beteende. Gör du samma saker som du alltid gjort kommer du troligtvis alltid att få samma resultat. Det får alltså ingen större effekt att prata om att man ska bli jämställda för att det förväntas av dig som företagsledare. Det hjälper inte att säga att jämställdhet är en viktig fråga och sedan se på när förändringen går långsamt. Att ändra på något innebär ofta att du behöver sluta göra något du gör idag. Så den andra frågan du behöver ställa dig själv är om du är beredd att göra det? 

Som ledare behöver du också fundera på vad en jämställd organisation är för dig. Vi kan inte bara titta på fördelningen av män och kvinnor i organisationen utan vi behöver också titta på hur kulturen i våra bolag tillåter alla att vara sig själva. Hur mycket upprätthåller vår organisation förväntningarna på hur en man kontra en kvinna ska bete sig? För visst ska vi prata om jämställdhet i siffror men den stora skillnaden kommer ske när vi också beter oss jämställt. Igen, vi upprätthåller alla omedvetet ojämställda strukturer med våra beteenden för att dessa beteenden gynnat oss i alla tider när det kommer till att göra karriär och leda bolag. Därför behöver vi också titta på fördelningen av makt. Vi måste få in fler kvinnor på positioner där de kan påverka. Äkta jämställdhet är när vi har en jämn fördelning av just den. Vi ser ju att kvinnliga ledare är bättre på att få in andra kvinnor på ledande positioner och effekten som kvinnliga förebilder har går inte att förneka.

Så tillbaka till värderingar. Vid det här laget vet vi att den inte räcker med att ta in en PR konsult som trycker upp snygga värderingar på en affisch som man sedan drar igenom på en chefsdag. Vi vet också att det ofta stannar vid fina ord tryckta på någon broschyr. Värderingarna kommer inte magiskt att efterlevas eller forma om kulturen. Som ledare behöver man länka dessa tjusiga ord till verkliga beteenden som du sedan kan följa upp och ställa krav utifrån. Om du menar allvar med jämställdhet behöver du fråga dig varje dag – vad kan jag göra rent praktiskt i den här situationen som visar att jag för det? 

Om du vill ha några bra tips på hur du kan få stöd i att leva dina värderingar kan du ladda ner dem här!

Ladda ner tipsen nu!

Det är enkelt

Skicka tipsen till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!