Kultur äter strategi till frukost

Peterson Institute for International Economics visade i en global studie att företag med minst 30% kvinnor i ledningen har 6% högre omsättning i jämförelse med de som inte har någon kvinna alls. Jämställdhet är alltså en affärskritisk fråga. Ändå ser vi att Sverige hamnar efter när det kommer till jämställdhet i näringslivet. Så vad kan vi göra? 

Ojämlikhet mellan könen är ett problem som är flerdimensionellt. Ett problem du måste bryta ner för att kunna bli en jämlik organisation. Du kan se på det precis på samma sätt som du skulle göra med andra affärskritiska frågor. Tänk på processen, bryt ner allt. Analysera varje enskilt steg från rekryteringsprocess till befordringsprocess och utvärdering av prestanda. Analysera alla dessa steg och försök att få en riktigt sidovy för att se vad det är saknas.

Börja med förutsättningarna att det inte fungerar. Hur skulle en process som INTE fungerar se ut och ser det på något sätt ut så hos er? Om du gör det på ett väldigt tekniskt och processorienterat sätt kommer analysen hjälpa dig att skapa ett ramverk som med högre sannolikhet kommer att ta er mot att vara en organisation med mer jämlika förutsättningar.  

Men det räcker inte. Det är nödvändigt men inte tillräckligt. Som i allt arbete som har med kultur att göra måste du få hjärtan och sinnen in i det.

Människor måste tro på att det ni gör och att motivationen är rätt. Och de måste förstå att de har en röst och kan hjälpa er identifiera olika problematiker. Så, vi måste aktivt lyssna. Sen måste vi också översätta vad vi hör till action plans, konkreta åtgärder och vi måste skapa en feedback-loop. 

En bra kultur skapar inte bara affärsvärde, utan också värde för människor och förutsättningar att utvecklas. Det kräver tålamod, för det tar tid. Men det kommer inte att hända av sig själv. Och det kan gå förlorat mycket snabbt. Därför måste vi jobba aktivt med kulturen hela tiden och ständigt prata om vilka förbättringsmöjligheter som finns. 

Det sägs att kultur äter strategi till frukost, och det är sant. 

Vill ni ha stöd i att skapa en jämlik kultur?

Det är enkelt

Du behöver bara ange din mailadress:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.